Pogresno upotrebljene reci u poslovnoj komunikaciji na engleskom

Pogrešno upotrebljene reči u poslovnoj komunikaciji

Pogrešno upotrebljene reči u poslovnoj komunikaciji su relativno česte, pošto ima dosta reči koje liče jedna na drugu. Ove greške ne prave samo ljudi kojima je engleski strani jezik, već i izvorni govornici. Ovde su saveti kako unaprediti poslovni engleski.

Ovo su najčešće pogrešno upotrebljene reči u poslovnoj komunikaciji na engleskom.

  1. A while vs. awhile

Izgovor im je isti, i imaju slično značenje. A while označava vremenski period, npr. nekoliko minuta, nekoliko sati, dok awhile označava vreme, dužinu trajanja. Najbolje da pogledamo njihovu razliku u primerima.

The film starts in a while. Film počinje ubrzo.

The film lasted awhile. Film je potrajao.

  1. A lot vs. alot

Ovo je veoma česta greška, ali se i najlakše ispavlja. A lot znači mnogo. Reč alot ne postoji, dakle, a lot se uvek piše odvojeno.

We had a lot of questions. Imali smo mnogo pitanja.

  1. Adverse vs. averse

Kao prvo, ovde je bitno da obratite pažnju na izgovor, jer se u reči adverse čuje slovo d. Adverse znači negativan, štetan, dok averse znači protiv. Evo primera:

This decision will have no adverse effect on us. Ova odluka neće imati negativni efekat na nas.

I am averse to the idea of sending so much emails to our clients. Ja sam protiv ideje da šaljemo toliko mnogo imejlova našim klijentima.

  1. Between vs. among

Ovo su vrlo često pogrešno upotrebljene reči u poslovnoj komunikaciji. I jedna i druga reč se prevode kao između, među. Ali, between se koristi kada postoje dve stvari, a among tri ili više stvari. Na primer:

Between these two candidates, Maria is better qualified. Između ova dva kandidata, Maria je bolje kvalifikovana.

Among these three candidates, Maria is the best qualified. Između ova tri kandidata, Maria je najbolje kvalifikovana.

  1. Continual vs. continuous

Continual znači da se nešto ponavlja, često u negativnom kontekstu.

The meeting was longer than expected because we had continual interruptions. Sastanak je bio duži nego što smo očekivali zbog stalnih prekidanja.

 Continuous znači da nešto traje bez prestanka.

I couldn’t sleep because of the continuous traffic noise.  Nisam mogao da spavam zbog neprekidne saobraćajne buke.

[instagram url= https://www.instagram.com/p/BUsClY2DrB0 hidecaption=true width=475]

 

  1. Convince vs. persuade

Convince  – ubediti nekoga da promeni mišljenje

I managed to convince him that we needed a new product. Uspeo sam da ga ubedim da nam je bio potreban novi proizvod.

Persuade – ubediti nekoga da učini nešto, da reaguje

I persuaded him to discuss the matter with the manager. Ubedio sam ga da razgovara o tome sa menadžerom.

  1. Discreet vs. discrete

Discreet znači diskretan (u smislu obazriv, da ne priča svima)

Please be discreet about our new project. Molim te budi diskretan u vezi našeg novog projekta.

Discrete znači različit, odvojen.

The process is seen as a sequence of discrete phases. Proces je viđen kao niz odvojenih faza.

  1. Ensure vs. insure

Ensure znači biti siguran.

We need to ensure that our clients are informed of the order change. Moramo da budemo sigurni da su naši partneri obavešteni o promeni porudžbine.

Insure znači osigurati.

We will insure our car. Osiguraćemo naš auto.

  1. Former vs. latter

Koristi se kada želimo da označimo dve stvari od kojih se jedna desila pre druge. Na primer, na sastanku su predstavljena dva predloga, i vi želite da kažete da vam se više dopada prvi predlog:

Of these two suggestions, I prefer the former. Od ova dva predloga, više mi se dopada prvi.

Ako vam se više dopada drugi predlog, reći ćete:

I prefer the latter. Više mi se dopada drugi.

  1. Practicable vs. practical

Practicable znači izvodljiv, moguć.

This is a practicable plan. Ovo je izvodljiv plan.

Practical znači praktičan (ne teorijski).

You need to have practical experience for this job.  Moraš da imaš praktično iskustvo za ovaj posao.