Perfect Present Perfect

Present Perfect je vreme koje se vrlo često koristi u engleskom. Koristi se u usmenoj konverzaciji, pismima, novinama, radiu i televiziji. KURS PRESENT PERFECT

  • Dobićete detaljna objašnjenja raznih upotreba ovog vremena, od najjednostavnijih do najsloženijih
  • Obnovićete upotrebe koje znate i naučićete nove

Naravno, možete preživeti na engleskom bez Present Perfecta. Ali nećete moći da se dovoljno tačno izrazite kada govorite o svojim iskustvima, dostignućima ili bilo čemu drugom iz prošlosti što nastavlja da utiče na sadašnjost. Takođe, rizikovaćete da ozbiljno zbunite vaše sagovornike.

Da bismo videli koliko je važan Present Perfect, pogledajmo kako se značenje menja ako koristimo njega ili Past Simple. Evo nekoliko primera, koji će vam pomoći da vidite pravu vrednost u savladavanju Present Perfecta

Have you ever fallen off a horse? – odnosi se na ceo život, period koji još nije završen Did you ever fall off a horse? – osoba koju pitamo se više ne bavi jahanjem, na primer, doživela je povredu i više ne može da jaše. Za nju je taj period završen.

I naravno, da proverite kako ste razumeli, tu su mnogobrojna vežbanja, koja će vam pomoći da bolje zapamtite Takodje, biće i: tekstovi za čitanje video klipovi da vežbate slušanje da biste mogli da vidite kako se koristi u kontekstu

Materijal dobijate na neograničeno vreme, možete da učite svojim tempom i vraćati mu se kad god vam zatreba u budućem

KURS PRESENT PERFECT

Vas rezultat

Znaćete da koristite ovo vreme u raznim situacijima
Posebno će vam biti korisno ako se spremate za ispit iz engleskog ili koristite engleski na poslu