Najvažnija pravila pisanja u engleskom jeziku

Najvažnija pravila pisanja u engleskom jeziku

Najvažnija pravila pisanja u engleskom jeziku

Spelovanje u engleskom jeziku nije lako, i najbolje se može poboljšati stalnim vežbanjem. Ali, postoje i određena pravila koja mogu da vam olakšaju pamćenje. Pogledajmo najvažnija pravila pisanja u engleskom jeziku. Samo, imajte na umu da pšostoji mnogo izuzetaka, ali ovako ćete generalno znati koja su pravila.

Pravilo broj 1:  I ispred E, osim iza C

I ispred E

piece, believe, field

osim ispred C

received, ceiling, deceit

Izuzeci: seize, either, weird, height, foreign, leisure, conscience, counterfeit, forfeit, neither, science, species, sufficient

Pravilo broj 2: Dodavanje sufiksa rečima koje se završavaju na Y

Kada se doda sufiks koji počinje sa E (-ed, -es, -est) na reč koja se završava na Y, Y se menja u I.

cry – cried

dry – dried

baby – babies

family – families

ugly – ugliest

Međutim, kada imamo sufiks -ing, Y se ne menja.

cry – crying

tidy – tidying

Kada dodajemo sufiks -ly, ako reč ima dva suglasnika isped Y, ono se menja u I.

happy – happily

scary – scarily

Izuzetak dry – dryly

Pravilo broj 3: E koje se ne izgovara

U većini slučajeva E koje se nalazi iza suglasnika na kraju reči se ne izgovara, ali utiče na to kako ćete izgovarati samoglasnik koji se nalazi ispred suglasnika. E čini da samoglasnik bude duži. Evo jednog primera, pa će vam biti jasnije. Reč kite ima duže I nego reč kitten. Kite ima E na kraju, koje se ne izgovara, ali produžava samoglasnik I.

Naravno, morate da znate kada postoji E na kraju reči, a kada ne, pošto njegovo prisustvo često menja značenje reči.

I will cut this. Iseći ću ovo.

The puppy is really cute. Štene je stvarno slatko.

Kada dodajemo sufikse kao što su -ed, -er, -est, pišemo samo jedno E.

Primer: blue – the bluest

Pravilo broj 4: Dupli suglasnici

Obratite pažnju na duple suglasnike. Oni se često nalaze u rečima gde smo dodali sufiks.

Primer: drop – dropped

Pravilo broj 5: Sufiksi za množinu

Dosta ljudi zbunjuje kada treba da dodaju s a kada es prilikom pisanja množine. Ako se reč završava na s, sh, ch, x ili z, onda dodajete -es.

bus – buses

wish – wishes

box – boxes

U ostalim slučajevima, dodajete s.

dog – dogs

shoe – shoes

ski – skis

Takođe, setite se da postoje reči koje imaju nepravilnu množinu, o čemu je ranije pisano.