kako se citira u engleskom jeziku

Kako se citira u engleskom jeziku

Dosta ljudi me je pitalo kako se citira u engleskom jeziku, pa sam rešila da sa vama podelim jedan tekst na tu temu. Može da deluje komplikovano, ali kada jednom u svojoj glavi razgraničite šta kada treba da stavite, postaje izuzetno lako.

  1. Citiranje u američkom engleskom

koristite “…” za citiranje, a ‘…’ za citiranje unutar citata.

  1. Citiranje u britanskom engleskom

koristite ‘…’ za citiranje, a “…” za citiranje unutar citata.

[instagram url=https://www.instagram.com/p/BSeEY5PDNys hidecaption=true width=475]

 

Primer:

američko citiranje

“Let’s analyse Disney’s quote ‘All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them,'” said the teacher.

britansko citiranje

‘Let’s analyse Disney’s quote “All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them,”‘ said the teacher.