delovi tela na engleskom

Delovi tela na engleskom

Delovi tela na engleskom jeziku se brže pamte ako ih pamtite vizuelno. Zbog toga sam napravila ove sličice, da bih vam olakšala pamćenje 🙂

 

A evo i liste:

hair – kosa
head – glava
nose – nos
mouth – usta
eyebrow – obrva
eye – oko
ear – uho
neck -vrat
chest – grudi
shoulder – rame
arm – ruka
stomach – stomak
wrist – ručni zglob
elbow – lakat
hand – šaka
fingers – prsti na rukama
leg – noga
knee – koleno
ankle – skočni zglob
foot – stopalo
toes – prsti na nogama

lungs – pluća
liver – jetra
heart – srce
artery – arterija
vein – vena
stomach – želudac
spleen – slezina
gallbladder – žučna kesa
pancreas – pankreas
small intestine – tanko crevo
large intestine – debelo crevo
kidney – bubreg