nepravilna mnozina u engleskom je

Množina u engleskom jeziku + izuzeci

Množina u engleskom jeziku se jednostavno gradi:

1)Dodajemo nastavak -S:  one table – two tables.

2)Dodajemo nastavak -ES, ako se imenica završava na  s, x, z, ch, sh: 
one box – two boxes.

3)Ako se imenica završava na y, y se menja u -IES: one baby – two babies.

Međutim, postoje određene imenice koje množinu ne grade prema ovom pravilu. Na ovom infografiku je predstavljena nepravilna množina u engleskom jeziku: