Level up your English

Vaš engleski je na srednjem nivou, a želite da bude na višem? KURS ENGLESKOG ZA SREDNJI NIVO

LEVEL UP YOUR ENGLISH

Ovaj program je za vas:

  • ukoliko želite da usavršavate svoj engleski
  • ukoliko želite da podignete svoj nivo znanja svih jezičkih veština
  • ukoliko želite da polažete neki od zvaničnih engleskih ispita u budućnosti

Ovaj program nije za vas:

  • Ukoliko ste zadovoljni srednjim nivoom znanja i ne želite da idete dalje
  • Ukoliko želite da samo održavate engleski

NAJBOLJI DEO: PERSONALIZOVANI USMENI ZADACI GOVORITE KAO DA STE NA ČASU, SNIMATE AUDIO I ŠALJETE MI NA EMAIL JA VAM ŠALJEM AUDIO SA KOREKCIJAMA + NA OSNOVU VAŠEG AUDIA, ŠALJEM DODATNE MATERIJALE ZA ISPRAVKU BAŠ TIH GREŠAKA KOJE VI PRAVITE – svako dobija razlicite materijale

Kako izgleda program

KURS ENGLESKOG ZA SREDNJI NIVO

2 x nedeljno na email dobijate lekciju + konstantna podrška profesora, ako nešto nije jasno, slobodno možete da pišete i pitate, NISTE SAMI

Vas rezultat: 

  • NAUČIĆETE NOVE REČI I GRAMATIKU, UNAPREDJIVATI VESTINU ČITANJA, SLUŠANJA, PISANJA I GOVORA
  • NAUČIĆETE STRATEGIJE KOJE CE VAM POMOĆI DA USPESNIJE ČITATE, PIŠETE, SLUŠATE I GOVORITE