Članovi u engleskom jeziku

Članovi u engleskom jeziku – A, AN, THE

Članovi u engleskom jeziku su obično teški za razumevanje, pošto ih u našem jeziku nema. Jednostavno, čovek mora da upamti da u engleskom postoji određeni i neodređeni član, kao i pravila njihove upotrebe.

Neodređeni član može da bude A ili AN. An se koristi u slučajevima kada reč počinje samoglasnikom. Ali obratite pažnju, samoglasnikom u izgovoru, ne u pisanju. Na primer, reč uniform, piše se sa u ali se čita ’juniform’, što znači da će se reći a uniform. Koristi se u sledećim situacijama:

 • Kada neku reč spominjemo prvi put Look, a dog!
 • Kada označavamo profesiju She is a teacher.
 • Ne koristi se za reči u množini, kao ni za nebrojive imenice She is wearing red shoes.
 • Kada želimo da označimo celu vrstu A wolf eats meat.
 • Kada ozačavamo nacionalnost He is an American.
 • Sa rečima half i quite We need half a pound of salt. This is quite a good restaurant.

Određeni član je THE. Koristi se i za jedninu i za množinu.

 • Kada znamo o čemu se govori The dog is mine.
 • Kada je nešto jedinstveno the Sun
 • Ispred strana sveta He lives in the south.
 • Za mora, reke, planinske vence, pustinje, grupe ostrva, države u množini the Pacific
 • Za institucije the Natural Museum
 • Za prezime koje označava čitavu porodicu the Simpsons
 • Za redne brojeve the first
 • Za superlativ the best
 • Za delove dana in the evening
 • Za neki sistem the radio
 • Za novine The Times
 • Za poznata dela the Mona Lisa
 • Za organzacije the United Nations
 • Za hotele the Ritz

Nadam se da su vam sada jasnjiji članovi u engleskom jeziku. Pročitajte i koja su najvažnija pravila pisanja u engleskom jeziku.